Cordaid Kinderstem

Cordaid Kinderstem

Wij een werkdag, zij een schooldag

In ontwikkelingslanden gaan meer dan 60 miljoen kinderen niet naar school. Ze moeten de hele dag werken: schoenen poetsen, geiten hoeden of bijvoorbeeld zorgen voor hun zieke moeder of vader. Cordaid Kinderstem wil daar iets aan doen. Samen met scholen in Nederland.

Daarom bedacht Groen & Kool ‘Wij een werkdag, zij een schooldag’. De rollen worden voor één dag omgedraaid: kinderen hier gaan werken, zodat kinderen daar naar school kunnen. Met klusjes als lege flessen ophalen of cupcakes verkopen haalden kinderen hier geld op voor kinderen daar. De campagne werd ondersteund met een filmpje, actieboekje, banners en een heuse digiles.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!